Afdrukken

Tekstgedeelte hier vermeld vanuit de Staten Vertaling:

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. schilderij van Rogier van der Weyden: Het visioen van de koningen 2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Gezang C: 4 De lofzang van Zacharias is tot slot gezongen:

Dus wordt des Heeren volk geleid, Door 't licht, dat nu ontstoken is, Tot kennis van de zaligheid, In hunne schuldvergiffenis; Die nooit in schoner glans verscheen, Dan nu, door Gods barmhartigheen, Die, met ons lot bewogen, Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, Een ster in Jakob op doet gaan, De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Mattheüs 2,1en2 | De wijzen uit het oosten.mp3FG Mattheüs 2,1en2 | De wijzen uit het oosten.mp320308 kB