Afdrukken

Tekstgedeelte:

11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 

 

Tot slot moet zijn gezongen Psalm 33: 11

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriend'lijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Mattheüs 2,11b | De drie wijzen.mp3FG Mattheüs 2,11b | De drie wijzen.mp319269 kB