Afdrukken

Tekst: Mattheüs 6: 33

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Lukas 17: 21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

 

Psalm 33: 11 is tot slot van de dienst gezongen: Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.

 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Mattheüs 6,33 | De goddelijke vonk.mp3FG Mattheüs 6,33 | De goddelijke vonk.mp320929 kB