De tekst: Mattheûs 19: 21

Dr. de Graaff leest zoals u al wel meerder malen zal zijn opgevallen, de tekst vanuit de grondtekst.

De tekst vanuit de SV: 

21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. 22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

Van de slotpsalm, Psalm 33: 11, klinkt enkel het voorspel nog, 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Mattheüs 19,21 | De rijke jongeling.mp3FG Mattheüs 19,21 | De rijke jongeling.mp318359 kB