Afdrukken

Tekstwoord:

Mattheüs 27: 41-43 hier afgedrukt in de SV

39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden 40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. 41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, Hem bespottende, zeiden: 42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. 43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Mattheüs 27,41-43 | De bespotting.mp3FG Mattheüs 27,41-43 | De bespotting.mp314888 kB