Tekstgedeelte Mattheüs 27: 50-52:

50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. 51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Mattheüs 27,50-52 | De graven worden geopend.mp3FG Mattheüs 27,50-52 | De graven worden geopend.mp318245 kB