Tekst:

Markus 1: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Er moet nog Psalm 33: 11 gezongen zijn

11
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriendlijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Markus 1,14-15 | Roeping van de discipelen.mp3FG Markus 1,14-15 | Roeping van de discipelen.mp315590 kB