Vanuit de Staten vertaling

Tekstgedeelte Lukas 2: 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

 

zo letterlijk mogelijk vertaald:

Heerlijkheid te midden van de hoogsten voor de Goddelijk wereld en op aarde vrede te midden van de mensen welbehagen

 

Psalm 33: 11 wordt op het einde van de dienst gezongen

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriendlijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Lukas 2,14 | Ere zij God.mp3FG Lukas 2,14 | Ere zij God.mp312579 kB