Afdrukken

Lukas 22: 19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

 

Tot slot is er gezongen Psalm 33: 11

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriendlijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Lukas 22,19 | Avondmaal wederherinnering.mp3FG Lukas 22,19 | Avondmaal wederherinnering.mp315605 kB