Tekstgedeelte:

Genesis 47: 8 En Farao zeide tot Jakob: Hoe vele zijn de dagen der jaren uws levens! 9 En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd en dertig jaren; weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen.

Deze opname is van voor 1970

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Genesis 47, 8-9  | Jacob ontmoet de Farao.mp3FG Genesis 47, 8-9 | Jacob ontmoet de Farao.mp336714 kB