U hoort de Verkondiging

 

Tekstgedeelte: Genesis 47: 8-9

 

8 En Farao zeide tot Jakob: Hoe vele zijn de dagen der jaren uws levens!

9 En Jakob zeide tot Farao: De dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd en dertig jaren; weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen.

 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand FG Genesis 47, 8-9  | Jacob ontmoet de Farao.mp3FG Genesis 47, 8-9 | Jacob ontmoet de Farao.mp336714 kB