Via deze pagina hebt u toegang tot meditaties, theologische artikelen, preken (audio) en de tekst van een aantal publicaties.

glasinloodraamklein
Gebrandschilderd raam in de
kerk van Tréhorenteuc, Bretagne

Overzicht van belangrijkste data en functies in de kerk:

1977-1981 Predikant te Herwijnen
1981-1989 Predikant te 's-Gravendeel
1989-1994 Predikant te Zoetermeer
1994-heden Predikant te Kampen
1977-1981 Lid Classicale Zendingscommissie Zaltbommel
1981-1989 Voorzitter Classicale Zendingscommissie Dordrecht
1992-1994 Oprichter en voorzitter Commissie Kerk en Israël in de Classis Zoetermeer
1993-1998 Lid van de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël van de Nederlandse Hervormde Kerk
1998-2000 Lid van de Sectie (v/h Raad) voor de verhouding van Kerk en Israël van de SOW-kerken
1994-2001 Voorzitter Commissie Studie en Bezinning c.q. Projectgroep van de gezamenlijke Kerk-en-Israël-organen van de SOW-kerken
1994-1999 Redactielid blad 'Kerk en Israël'
1997-1998 Docent Pastoraat (Theologische Vorming Gemeenteleden)
1998-2014 Voorzitter c.q. lid van de Beraadsgroep van Kerken te Kampen
2003-2012 Lid van het platform Appèl Kerk en Israël
sinds 2012 Docent Relatie Israel-Kerk Theologische Vorming Gemeenteleden

Publicaties

- B.Gijsbertsen, Andersom denken; een christen vandaag. Zoetermeer 1993
- B.Gijsbertsen, Eerst de Jood en ook de Griek; verkenningen in de Romeinenbrief. Zoetermeer 1996
- B.Gijsbertsen / H. Vreekamp (eindred.),Van zondag naar sabbat, een dagboek bij de Schrift in het perspectief van Kerk en Israël. Zoetermeer 1997
- B.Gijsbertsen Geen tittel of jota; proeve van een leesrooster bij de Tora. Zoetermeer 2011 (samen met andere auteurs).
- Bart Gijsbertsen, Noordmans beluisterd op de verhouding ‘Israël en Kerk’ (in: Kerk en theologie, jaargang 61, januari 2010)
- Bart Gijsbertsen, Een heidense uitdaging; leven met de God van Israël. Heerenveen 2015. Nu in de boekwinkel