Schriftlezing:

18 Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Matthéüs 2,18.pdfliturgie Matthéüs 2,18.pdf27 kB
Bewaar het bestand Matthéüs 2,18.mp3Matthéüs 2,18.mp310722 kB