Schriftlezing:

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 45 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Matthéüs 13,44-46.pdfliturgie Matthéüs 13,44-46.pdf27 kB
Bewaar het bestand Matthéüs 13,44-46.mp3Matthéüs 13,44-46.mp316584 kB