Schriftlezing:

10 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Matthéüs 18,10.pdfliturgie Matthéüs 18,10.pdf24 kB
Bewaar het bestand Matthéüs 18,10.mp3Matthéüs 18,10.mp312889 kB