Schriftlezing:

34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Markus 3,34 en 35.pdfliturgie Markus 3,34 en 35.pdf23 kB
Bewaar het bestand Markus 3,34 en 35.mp3Markus 3,34 en 35.mp314705 kB