Schriftlezing:

21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Lukas 3,21-22.pdfliturgie Lukas 3,21-22.pdf42 kB
Bewaar het bestand Lukas 3,21-22.mp3Lukas 3,21-22.mp318264 kB