Schriftlezing:

24 maar het is vast en zeker, zeg ik u: als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft dan blijft hij alléén; maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht; 25 wie zijn lijf-en-ziel te zeer liefheeft zal ze verliezen, en wie in deze wereld zijn lijf-en-ziel 'haat' zal ze bewaren voor het eeuwige leven; 26 als iemand mij dienstbaar wil zijn moet hij mij volgen, en waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn; als iemand mij dient zal de Vader hem eer bewijzen;

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Johannes 12,24-26.mp3Johannes 12,24-26.mp317254 kB
Bewaar het bestand liturgie Johannes 12,24-26.pdfliturgie Johannes 12,24-26.pdf45 kB