Schriftlezing:

13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand 1 Korinthe 13,13.mp31 Korinthe 13,13.mp320848 kB
Bewaar het bestand liturgie 1 Korinthe 13,13.pdfliturgie 1 Korinthe 13,13.pdf16 kB