Schriftlezing:

11 wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden, en de rechtvaardige, laat hij nog meer rechtvaardigheid doen, en laat de heilige nog heiliger worden;

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Openbaring 22,11.pdfliturgie Openbaring 22,11.pdf54 kB
Bewaar het bestand Openbaring 22,11.mp3Openbaring 22,11.mp318418 kB