Schriftlezing:

6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Hebreeën 1,6.mp3Hebreeën 1,6.mp316963 kB
Bewaar het bestand liturgie Hebreeën 1,6.pdfliturgie Hebreeën 1,6.pdf53 kB