Schriftlezing:

22 Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Hebreën 11,22 en Genesis 50.mp3Hebreën 11,22 en Genesis 50.mp316451 kB
Bewaar het bestand liturgie Hebreeën 11,22.pdfliturgie Hebreeën 11,22.pdf41 kB