Schriftlezing:

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Hebreeën 11,23.mp3Hebreeën 11,23.mp317513 kB
Bewaar het bestand liturgie Hebreeën 11,23.pdfliturgie Hebreeën 11,23.pdf41 kB