Schriftlezing:

6 Ook aan de doen is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand 1 Petrus 4,6.mp31 Petrus 4,6.mp316725 kB
Bewaar het bestand liturgie 1 Petrus 4,6.pdfliturgie 1 Petrus 4,6.pdf51 kB