Schriftlezing:

21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Matthéüs 18,21 en 22.pdfliturgie Matthéüs 18,21 en 22.pdf30 kB
Bewaar het bestand Matthéüs 18,21 en 22.mp3Matthéüs 18,21 en 22.mp318319 kB