Schriftlezing uit de NBV:

Lucas 10: 38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Liturgie Lukas 10,38-42 2019.pdfLiturgie Lukas 10,38-42 2019.pdf26 kB
Bewaar het bestand Lukas 10,38-42 2019.mp3Lukas 10,38-42 2019.mp316004 kB