Schriftlezing:

10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Spreuken 9,10.pdfliturgie Spreuken 9,10.pdf55 kB
Bewaar het bestand Spreuken 9,10.mp3Spreuken 9,10.mp318617 kB