Schriftlezing:

2 Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. 3 Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Jesaja 45,2-3.mp3Jesaja 45,2-3.mp319374 kB
Bewaar het bestand liturgie Jesaja 45,2-3.pdfliturgie Jesaja 45,2-3.pdf60 kB