Schriftlezing:

12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Jesaja 51,12.mp3Jesaja 51,12.mp322014 kB
Bewaar het bestand liturgie Jesaja 51,12.pdfliturgie Jesaja 51,12.pdf44 kB