Schriftlezing:

5 Simeon en Levi zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. 6 6 Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze stieren. 7 7 Vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jakobs volk, hen over Israël verspreiden.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Genesis 49,5-7.mp3Genesis 49,5-7.mp315824 kB
Bewaar het bestand liturgie Genesis 49,5-7.pdfliturgie Genesis 49,5-7.pdf158 kB