Schriftlezing:

11 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 12 stel, je neemt het hoofdenbestand van de zonen Israëls op al naar ze aangesteld worden: geven zal ieder een verzoening voor zijn ziel aan de Ene wanneer men hen aanstelt; dan zal er bij hen geen plaag komen wanneer men hen aanstelt; 13 dit zullen ze geven,al wie overgaat naar de aangestelden:de helft van de sikkel, in de sikkel van het heiligdom;-twintig gera de sikkel-de helft van deze sikkel als heffing voor de Ene. 14 Al wie overgaat naar de aangestelden,van twintig jaar oud en daarboven,zal de heffing voor de Ene geven. 15 De rijke zal niet meer en de arme niet minder doen dan de helft van de sikkel;om de heffing voor de Ene te geven,om verzoening te vragen over uw zielen. 16 Aannemen zul je het geld voor de verzoeningen van de zonen Israëls en het uitgeven voor het dienstwerk in de tent van samenkomst: wezen zal het voor de zonen Israëls tot gedachtenis voor het aanschijn van de Ene,om verzoening te vragen over uw zielen!

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Exodus 30,11-16.mp3Exodus 30,11-16.mp315886 kB
Bewaar het bestand liturgie Exodus 30,11-16.pdfliturgie Exodus 30,11-16.pdf43 kB
Bewaar het bestand preek Exodus 30,11-16.pdfpreek Exodus 30,11-16.pdf78 kB