Afdrukken

Schriftlezing:

17 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 18 maken zul je een bekken van koper met daarbij een onderstel van koper voor de wassing; plaatsgeven zul je dat tussen de tent van samenkomst en het altaar, en geven zul je daarin: water. 19 Wassen zullen AƤron en zijn zonen met water daaruit hun handen en hun voeten. 20 Als ze binnenkomen in de tent van samenkomst, wassen ze zich met het water, willen ze niet sterven; of als ze nadertreden tot het altaar voor de eredienst om een vuuroffer te laten roken voor de Ene. 21 Wassen zullen ze hun handen en hun voeten, willen ze niet sterven; wezen zal dat voor hen een inzetting van eeuwig, voor hem en voor zijn zaad, voor al hun generaties!

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Exodus 30,17-21.mp3Exodus 30,17-21.mp317401 kB
Bewaar het bestand liturgie Exodus 30,17-21.pdfliturgie Exodus 30,17-21.pdf121 kB
Bewaar het bestand preek Exodus 30,17-21.pdfpreek Exodus 30,17-21.pdf91 kB