Schriftlezing:

29 Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. 30 Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd. 31 Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Leviticus 16,29-31.mp3Leviticus 16,29-31.mp316893 kB
Bewaar het bestand liturgie Leviticus 16,29-31.pdfliturgie Leviticus 16,29-31.pdf115 kB
Bewaar het bestand preek Leviticus 16,29-31.pdfpreek Leviticus 16,29-31.pdf84 kB