Schriftlezing:

2 Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. `

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Deuteronomium 8,2.mp3Deuteronomium 8,2.mp313488 kB
Bewaar het bestand liturgie Deuteronomium 8,2.pdfliturgie Deuteronomium 8,2.pdf40 kB