Schriftlezing:

7a Gedenk de dagen van weleer, doorschouw de jaren van alle geslachten. 43 Jubelt luid, natieën, om Gods volk, want Hij wreekt het bloed van zijn dienaren.