Op deze pagina’s treft u de vruchten aan van de zogenoemde Leerdiensten Tora en Evangelie te Kampen; sinds 2012 gehouden op de dag na de sabbat op de locatie Open Hof. In deze diensten wordt de lezing van de Sidra van de sabbat voorafgaand aan die zondag centraal gesteld.
Onderstaand treft u het synagogaal leesrooster aan met alle Sidrot. Waar dat van toepassing is wordt aangegeven of (een gedeelte uit) een Sidra in de leerdienst-series aan de orde is geweest. De namen Bart en Leon verwijzen naar Bart Gijsbertsen en Leon Eigenhuis die als collega’s samen deze diensten dragen; onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke Protestantse Wijkgemeente i.w. Voor de inhoud van diensten waarin Leon Eigenhuis voorging, verwijzen we u naar hem.
Deze leerdiensten zijn niet alleen te beluisteren (altijd de beste manier voor het verwerken van een preek) maar ook na te lezen.

Sidra Tekst Spreker Thema Datum dienst Tekst
Bereesjiet  Genesis 1:1-6:8 Leon      
    Bart Leven is leven in relatie 29-09-2013 Genesis 2:4-25
    Bart De stem van het bloed 27-10-2019 Gensis 4: 1-12
Noach  Genesis 6:9-11:32 Bart Cham geen zwart-wit-verhaal 21-10-2012 Genesis 9:18-10:20
    Bart Geloven begint in het donker 26-10-2014 Genesis 8:13 en 22
Lech Lecha Genesis 12:1-17:27 Leon      
    Bart De gelovige bruid opent de toekomst 25-10-2015 Genesis 16:1-6 en 21: 9-13
Wajeera  Genesis 18:1-22:24 Bart  Opstanding der doden  04-11-2012 Genesis 18:1-15
    Bart De binding van Izaäk 28-10-2018 Genesis 22:1-19
Chajee Sara Genesis 23:1-25:18  Bart Macht en Roeping  11-11-2012  Genesis 23
  Bart  Liefde en trouw  27-10-2013  Genesis 24
Toledoth Genesis 25:19-28:9 Bart  Wie wil nu de eersteling zijn? 26-11-2017 Genesis 25:19 - 28:9
    Bart Die trouw is tot in eeuwigheid 22-11-2020 Maleachi 1:1 - 2:7
Wajeetsee Genesis 28:10-32:3 Bart Wie wil nu de eersteling zijn? 26-11-2017 Genesis 28:10 - 32:3
Wajisjlach Genesis 32:4-36:43        
Wajeesjev Genesis 37:1-40:23      

 

Mikeets Genesis 41:1-44:17        
Wajigasj Genesis 44:18-47:27        
Wajechi Genesis 47:27-50:26        
Sjemot Exodus 1:1-6:1 Bart Het pesach-venster 26-01-2020 Exodus 1:1-17
Wa'era Exodus 6:2-9:35 Bart  Gods handelen en onze vrije wil 18-01-2015  Exodus 6:2-9 en 7:1-5
Bo Exodus 10:1-13-16 Bart Vrijheid, waartoe?  15-04-2012  Exodus 12:1-14 
    Bart Stellen wij de (goede) vragen 17-01-2016 Exodus 13:11-16
Besjallach  Exodus 13:17-17:16 Leon       
  Bart  Betekenis van de omweg  27-01-2013  Exodus 13:17-22
Bart  Het gevecht tegen het Kwaad  01-02-2015  Exodus 17:8-16 
Jitro  Exodus 18:1-20:23 Leon       
    Bart Uitslaande brand 27-01-2019 Exodus 19: 1-24
Misjpatiem  Exodus 21:1-24:18 Leon       
  Bart  Onmogelijke slaverij  26-01-2014  Exodus 21:1-11 
  Bart  De wet heeft niet het laatste woord  15-02-2015  Exodus 21:12-25 
Teroema  Exodus 25:1-27:19 Bart  Om onder hen te wonen 17-02-2013  Exodus 25:1-9
    Leon       
Tetsawe  Exodus 27:20-30:10 Leon       
  Bart  Inhoud bepaalt vorm  01-03-2015  Exodus 28:1-14 
    Bart Visioen en werkelijkheid 21-02-2016 Exodus 29:38-46
Ki Tisa  Exodus 30:11-34:35 Bart  Hoofden tellen?  11-03-2012  Exodus 30:11-16
  Bart  Transparantie  03-03-2013  Exodus 30:17-21
  Bart  Heilig of profaan  16-02-2014  Exodus 30:22-38 en 31:12-14
Wajakeel  Exodus 35:1-38:20 Leon       
    Leon       
    Bart Kaddiesj 06-03-2016 Exodus 35:30-36:1
Pekoedee Exodus 38:21-40:38 Bart  Verantwoording willen doen  02-03-2014  Exodus 38:21-31
Wajikra Leviticus 1:1-5:26 Bart  Van harte toegewijd  31-03-2019  Leviticus 1:1-9 
Tsaw  Leviticus 6:1-8:36        
Sjemini  Leviticus 9:1-11:47 Leon       
  Bart  Huiveringwekkende nabijheid  23-03-2014  Leviticus 9:1-8a en 22-10:7
Tazria  Leviticus 12:1-13:59 Bart  Respect voor de kraamvrouw  29-04-2012  Leviticus 12 en 13
Metsora Leviticus 14:1-15:33 Bart Ziek van jaloezie en laster 26-04-2015 Leviticus 14:1-9
    Bart 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis 17-04-2016 Leviticus 15: 16-24
Acharé Mot  Leviticus 16:1-18:30 Bart  Hoe vrede vinden met God? 20-04-2014  Leviticus 16:1-10 en 20-28
    Bart  Falen en vernieuwen 15-09-2013  Leviticus 16:29-31 
Kedosjiem  Leviticus 19:1-20:27 Bart  Heilg zult gij zijn... 06-05-2012  Leviticus 19 en 20
    Leon       
Sukkot  Leviticus 23:29-33 Leon       
Emor  Leviticus 21:1-24:23 Bart  Toets moreel leiderschap  28-04-2013  Leviticus 22:26-33
  Bart  De heiliging van de Naam, kidoesj haSjem en de staat Israel  04-05-2014  Leviticus 21:1-9
Behar  Leviticus 25:1-26:2 Leon       
    Bart Nooit meer stress 17-05-2015 Leviticus 25:11-17
Beckoektai Leviticus 26:3-27:34 Bart  Ik zal gedenken  27-05-2018  Leviticus 26:3-46 
Bemidbar  Numeri 1:1-4:20 Bart  In de woestijn  27-05-2012  Numeri 1:1-4
    Bart  Vrijkoping van eersteling  25-05-2014  Numeri 3:40-51
Naso  Numeri 4:21-7:89 Leon       
  Bart  Legerscharen des HEREN  19-05-2013 Numeri 4:21-28 en 7:1-9
    Leon  (Nazireeër)     
    Bart De wet inzake achterdocht 31-05-2015 Numeri 5:11-31
Beha'alotcha  Numeri 8:1-12:16 Bart  Als het licht je opgaat 10-06-2012 Numeri 8:1-4
  Bart  De liefde gaat door de maag?? 26-05-2013 Numeri 11:4-15 en 31-34
Sjelach Lecha  Numeri 13:1-15:41 Leon      
Korach Numeri 16:1-18:32 Leon      
Choekat  Numeri 19:1-22:1 Bart  Mysterie van de rode vaars 01-07-2012 Numeri 19:1-13
Balak Numeri 22:2-25:9        
Pinchas Numeri 25:10-30:1        
Matot Numeri 30:2-32:42        
Masa'ee Numeri 33:1-36:13        
Dewariem Deuteronomium 1:1-3:22        
We'etchanan Deuteronomium 3:23-7:11        
Ekev  Deuteronomium 7:12-11:25        
Re'ee  Deuteronomium 11:26-17:27        
Sjoftiem Deuteronomium 16:18-21:9        
Kie Teetsee Deuteronomium 21:10-25:19 Leon       
Kie Tawo Deuteronomium 26:1-29:8        
Nitsaviem Deuteronomium 29:9-30:20        
Wajelech Deuteronomium 31:1-30 Leon   20-09-2015  
Ha'azinoe  Deuteronomium 32:1-52 Bart De les van de geschiedenis 28-09-2014 Deuteronomium 32:7a-43
    Bart Het Woord onder de doden 27-09-2015 Deuteronomium 32:48-52 en 34:1-5
Wezot Habracha  Deuteronomium 33:1-34:12 Bart Zwart vuur op wit vuur 07-10-2012 Deuteronomium 33:1-34:12
    Bart Dat de eerstgeborene leve! 04-10-2015 Deuteronomium 33:6