Hieronder een lijst met belangrijkste publicaties. 

- B.Gijsbertsen, Andersom denken; een christen vandaag. Zoetermeer 1993
- B.Gijsbertsen, Eerst de Jood en ook de Griek; verkenningen in de Romeinenbrief. Zoetermeer 1996
- B.Gijsbertsen / H. Vreekamp (eindred.), Van zondag naar sabbat, een dagboek bij de Schrift in het perspectief van Kerk en Israël. Zoetermeer 1997
- B.Gijsbertsen, Geen tittel of jota; proeve van een leesrooster bij de Tora. Zoetermeer 2011 (samen met andere auteurs)
- Bart Gijsbertsen, Noordmans beluisterd op de verhouding ‘Israël en Kerk’ (in: Kerk en theologie, jaargang 61, januari 2010)
- Bart Gijsbertsen, Een heidense uitdaging; leven met de God van Israël. Heerenveen 2015; 2e druk 2017. De 2e druk is ook als E-book verkrijgbaar. Tip: Lees reviews op https://www.bol.com/nl/p/een-heidense-uitdaging/9200000088466610/
- Bart Gijsbertsen, Luisteren bij maanlicht; Kampen 2019; een gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge.

boek luisteren bij maanlicht

De oudste publicaties zijn alleen nog antiquarisch beschikbaar. Met toestemming van de uitgevers is op deze site de inhoud van deze boeken nog te downloaden.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Andersom denken.pdfAndersom denken.pdf441 kB
Bewaar het bestand Eerst de Jood en ook de Griek.pdfEerst de Jood en ook de Griek.pdf512 kB