Het Israël-leesrooster is een spin-off van een project van prof.dr. Jaap van der Laan (Verschenen als: Elementaire bijbellezingen; nieuw leesrooster voor de Eredienst; 2004). Het is gepubliceerd in het blad 'Israël en de Kerk', tijdschrift voor bijbelse bezinning en toerusting van de christelijke gemeente, Nijkerk maart 2006.

Het betreft een eenjarig preekrooster, bedoeld voor predikanten die zich een jaar lang expliciet willen concentreren op de verhouding kerk en Israël; of anders gezegd de verhouding ‘Nieuwe Testament’ en ‘Mozes en de profeten’. Het rooster start een aantal weken voor Pesach.

Hieronder treft u het rooster zelf, de toelichting op het rooster en een theologisch commentaar van dr. Jaap van der Laan. Het is de bedoeling in de nabije toekomst dit rooster uit te verwerken met meditaties in een vervolg van het boek ‘Een heidense uitdaging’.