Via deze pagina hebt u toegang tot artikelen en publicaties in het kader van mijn maatschappelijke activiteiten als consultant en dialoogfacilitator. Ook vindt u hier relevante links naar websites die aan deze activiteiten gelieerd zijn.

Overzicht van belangrijkste data en functies in de maatschappij:

2000-heden Consultancy De Kleine Prins; coaching en counseling met een ethische invalshoek - info.kleine-prins
   
2000-2005 Mede-oprichter en bestuurslid (v/h secretaris) van de Encounter of Worldviews Foundation towards a global ethos (Stichting Levensbeschouwingen in Dialoog naar een mondiaal ethos)
   
2003-2005 Lid van de Turner-groep 'Facilitators for existential dialogue', getraind door o.a. Phil Lane Jr. - www.4worlds.org/index.htm
   
2005-2007 Medeoprichter en bestuurslid van de World Dialogue Foundation - www.worlddialoguefoundation.com


Nieuw project in 2019:

langste reis eye catcher

Publicatie:

boekklein

De terugkeer van de mens, uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen

Onder redactie van Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein.

In allerlei kringen wordt opnieuw gediscussieerd over normen en waarden. "Ethiek in opkomst", kopte een dagblad onlangs zelfs. Lange tijd is dit gesprek in onze cultuur taboe geweest. Maar er is breed in onze samenleving een gevoel ontstaan, dat we bij alle ontwikkelingen en verworvenheden onderweg iets verloren hebben dat we nu node missen. Woorden en symbolen lijken leeg te zijn geworden, en alles in het leven lijkt beoordeeld te worden op functionaliteit. Hoe is dat zo gekomen? En hoe kan het ook anders?

Aan zestien mensen in verschillende sectoren van de samenleving werd de vraag gesteld in hoeverre zij lijden aan het "metafysisch vacuüm" waarin onze cultuur verkeert. En hoe zij daarmee omgaan. Uit hun antwoorden blijkt pas goed hoe groot de crisis is. Op allerlei terrein, ook in de theologie, blijken we de gevangene te zijn geworden van een bepaalde manier van denken. "Cartesiaans", zo wordt deze manier van denken voorlopig gedefineerd. Om deze denktrant te doorbreken, zullen heel wat machtsstructuren moeten worden ontmanteld. Maar met minder kunnen we niet toe, willen we onze democratische samenleving redden. Meer nog: de schrijvers zetten "de terugkeer van de mens" in het geheel van de schepping op de agenda.

Boekencentrum, Zoetermeer 1999

Deze uitgave is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.
Helemaal onderaan is deze wel te downloaden.